Marcello Curto
Charlottenburg

Charlottenburg

Berlin.